Wednesday, March 22, 2017

This is discriminatory message

  महिनावारी विभेदको एक स्वरूप छाउपडी अभ्यासप्रति रचनाकारको सहानुभूति रही गीत नै लेख्ने/गाउने कदमसम्म अघि बढ्नु भएकोमा उच्च सम्मान छ | तर यो ...